Sifat Operasi pada Himpunan

Komutatif

Diberikan himpunan A dan B. Maka berlaku AÈB = BÈA dan juga AÇB = BÇA


Asosiatif

Diberikan himpunan A, B dan C.

Maka berlaku (AÈB)ÈC = AÈ(BÈC) dan juga (AÇB)ÇC= AÇ(BÇC).

  
Idempoten

Diberikan suatu himpunan A. Maka berlaku AÈA=A dan juga AÇA=A
  

Identitas

Diberikan suatu himpunan A dalam semesta S. Maka AÈS=A dan juga AÇS=A


Distributif

Diberikan himpunan A,B dan C.

Maka AÈ(BÇC) = (AÈB)Ç(AÈC) dan juga AÇ(BÈC)=(AÇB)È(AÇC)Komplementer

Diberikan suatu himpunan A dalam semesta S. Maka AÈAc  = S dan  AÇAc  = ÆDalil De Morgan

Diberikan himpunan A dan B. Maka (AÈB)c  = Ac Ç Bc  dan (AÇB)c  = Ac  È Bc

Artikel Terkait

Previous
Next Post »